SỐ LƯỢNG TUYỂN : 02

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Theo dõi, quản lý, giám sát số liệu bán hàng : giá vốn, giá bán, khách hàng, hàng tồn kho, công nợ …

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ…

– Theo dõi đầu tư các mảng kinh doanh của công ty. Kiểm soát và đối chiếu số liệu với kế toán của các đơn vị hợp tác.Read More